תדריך לטיול

לקראת כל טיסה בקבוצה יערך תדריך לטייסים ובו יפורטו:

מסלול הטיסה (ציון מכשולים ומעברים הכרחים).
מזג האויר הצפוי (הידוע ע"פ התחזית)
קשר
מוביל הלהק (תאור מלא של צבע המצנ"ח והממ"ג)
תדריך חילוץ למקרה של נחיתת חרום
תדריך חילוץ ועזרה רפואית ראשונה למקרה של נחיתת חרום עם נפגעים.
תדריך למקרה של תאונה.

תדריך טייסים לפני טיול
תדריך טייסים לפני טיול