3004001
עמותת טייסי הממ"ג

העמותה הישראלית של טייסי ממ"גים (מצנח ממונע גלגלי) ,הינה עמותה רשומה המאגדת בתוכה קבוצת אנשים איכותית ומיוחדת שהחליטו להגשים חלום…. לטוס  .

חברי העמותה  מגיעים מכל גווני הקשת החברתית בישראל והמשותף לכולם היא האהבה לטיסה בשמי ישראל ובנופיה המקסימים …

כל זאת  בכלי-טיס המאפשר טיסה בטוחה, ספורטיבית והמסוגל לנחות כמעט בכל תוואי שטח בהתאם לחוקי התעופה.

בראש העמותה עומד וועד מתנדב שנבחר מבין חברי העמותה ,פעולות הוועד הינם למען קיום מטרות העמותה ושמירת האינטרסים החיוניים של חבריה,  וועדת ביקורת המורכבת אף היא מחברי עמותה מתנדבים .ומשרדים חיצוניים הנותנים שירותי משרד, הנהח"ש ולוגיסטיקה.

העמותה מתנהלת לפי תקנון ומקיימת מעת לעת אסיפות חברים בהם עולים נושאים שונים הקשורים לתחום התעופה,העמותה פועלת  למען ציבור הטייסים ,מהווה צינור תקשורת מול הרשויות,דואגת להעשרות ידע הרצאות ,טיולים ועדכונים שוטפים,חברי העמותה זוכים לקבל ביטוח טיסה לתאונות אישיות וצד ג הכולל ביטוח נוסע,  במחיר ובתנאים מיוחדים לאחרונה היתה מעורבת העמותה בתיקנון תקנות הטיס החדשות מול רת"א וועדת הכלכלה של הכנסה -התקנות החדשות עוצבו ברוח רצון חברי העמותה והם מאפשרים לחברים ולמצטרפים החדשים להמשיך ולטוס במעטפת טיסה בטוחה ונוחה.

העמותה הינה עמותת חברים ואינה מהווה גוף יציג של הרשויות או החוק.

העמותה היא ציבור הטייסים וכל טייס הוא העמותה