מרשה טיסה

מרשה לטיסה יש להגיש על כל טיסה המתוכננת להתבצע מחוץ לבועות. בתכנון המסלול יש להתחשב באזורים האסורים לטיסה ובקרבה לשדות תעופה, בסיסי חיל אויר והגבול עם מדינות שכנות.

נוהל הגשת המרשה

• הגשת המרשה תתבצע 10 ימים לפני הטיסה המתוכננת

• יש לפנות לראש אגף מודיעין טייס ברש"ת נועם הרטוך באימייל בכתובת הבאה: noamh@iaa.gov.il

• בבקשה יש לציין את הפרטים הבאים:
1. מספר המשתתפים
2. תאריך וזמן הטיסה.
3. מקום המראה ונחיתה
4. מסלול (נקודות עיקריות בלבד)
5. טלפון נייד של המוביל \ מבקש הבקשה.
6. פקס לחזרה

• יש לצרף את מפת מסלול הטיסה.

• בדרך כלל ידרש מכשיר קשר AM-VHF באחד הממ"גים על תדר הבקרה הרלוונטית.

• מודיעין טייס ישלח אישור לביצוע הטיסה.

חשוב: לפני ההמראה ולאחר נחיתת אחרון הממ"גים יש לדווח ליב"א.

טלפונים :
נעם הרטוך, ראש אגף מודיעין טיס, 03-9710144 פקס 03-9731650 מייל: noamh@iaa.gov.il

בקרת צפון (פלוטו) – טלפון: 04-6926210 תדר: 127:10
בקרת דרום (חגב) – טלפון: 08-6502330 תדר: 120:40

 

הורדת טופס לבקשת מרשה טיסה – כאן.