העמותה הישראלית לטייסי ממ"ג

רחוב העצמאות 51 חיפה ת.ד 33288 מיקוד 31332

חשב העמותה: טל פורר, מזכירה: גלית אזרן

טלפון : 04-8661583 פקס: 050-8973008

דואר האלקטרוני:  office@ppc.org.il