בכל שנה מתקיימת אספה כללית של החברים, במסגרת האספה נבחרים 3 גורמים:
יו"ר העמותה, ועד העמותה וועדת הביקורת.

עמותת טייסי הממ"ג
עמותת טייסי הממ"ג

חברי הוועד וועדת הביקורת מבצעים תפקידם בהתנדבות.
להלן רשימת החברים הנושאים בתפקידים כעת.

ועד העמותה:
1 אבי הרטמן    יו"ר              avihart@gmail.com

2 ליאנה מרקשיד   גזברית      lianam511@gmail.com

3 דרור אלן                          gmail@drorallen.com

4 אסף סולומון                     asaf-sol@smile.net.il

5.ברוך כץ                          bobbar@walla.com

6.טל אברהמי                     tmmhy10@gmail.com

7.משה שקורי                    moshe.skhori@gmail.com

8.דרור אליהו

ועדת הביקורת:

1. משה מרון                   moshe.maron@gmail.com

2. אלון יפלח                   alonmotor@walla.com

תקשורת למייל העמותה:

office@ppc.org.il