כתובת המשרד: רחוב העצמאות 51 חיפה

כתובת לשליחת דואר: ת.ד. 33288 חיפה 31332

עמותת טייסי הממ"ג
עמותת טייסי הממ"ג

טלפון: 04-8661583

פקס: 050-8973008

אימייל: office@ppc.org.il

חשב העמותה: טל פורר, מזכירה: גלית אזרן.