העמותה פתוחה בפני כל טייסי הממ"ג אשר סיימו הכשרתם בבתי הספר המוכרים.

עמותת טייסי הממ"ג
עמותת טייסי הממ"ג

העמותה מציעה לחבריה את האפשרות לערוך ביטוח אישי וישיר לצד ג ותאונות אישיות מול סוכנות ביטוח עימה עמדה במו"מ לתנאים אלו.האפשרות לביטוח זה הוא אחד מהיתרונות של החברות בעמותה ואולם חשוב לציין כי העמותה והעומדים בראשה אינם צד בין המבוטח לחברת הביטוח.

ניתן להוריד את טופס ההצטרפות לעמותה: כאן.

טופס בקשה להצטרפות לעמותה ולביטוח – כאן.

את הטפסים יש להעביר למזכירות העמותה בפקס: 050-8973008