הלן פרוטוקולים של ישיבות הועד לעיונכם:

פרוטוקול ישיבת ועד 15-1-2013

פרוטוקול 15 מרץ 2013 – התקנות החדשות

פרטיכל הנהלה 100913

 

 

סכום אספת חברים: קרא כאן